Đã Đóng

Thai Voice Over

Hello, I have a script for e-learning course, I need Male and Female Thai voice artist. Only available artist can bid, I have a good deadline and budget. Please attach your samples. Thanks

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Tiếng Thái, Voice Artist

Về Bên Thuê:
( 64 nhận xét ) Thakurgaon, Bangladesh

ID dự án: #32682316

2 freelancer chào giá trung bình $275/giờ cho công việc này

(12 Nhận xét)
5.3
(10 Nhận xét)
3.9