Đã Trao

Voice Artist to record telephone message

Hi i need a voice artisit to record a telephone welcome message. Should not take more than 2 hours. if possible i would like this done today. Voice talent must be british or american

Kỹ năng: Voice Talent

Xem thêm: talent today, artisit need, voice record, record voice, message, british voice, american to british, talent voice, welcome voice telephone, record welcome message, hours voice message, record voice american, welcome message voice, need voice welcome message, voice welcome message, welcome voice message, american voice artist, american talent, american voice talent, voice message , talent british, record message, british voice message, record english voice native service, need voice talent

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1634389

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

ukrainarts

Pro Studios here! Please check PM for details!

$35 USD / hour
(163 Đánh Giá)
6.6