Đã Đóng

Voice over

Job Description:

Hello

I'm looking for a professional voice artist. I have some English scripts that need to be recorded. Please bid if you can help me. Thanks

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Âm nhạc, Voice Artist

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) DAYTONA BEACH, United States

ID dự án: #35330569