Đã Đóng

Voice over Portuguese

Hi there!

I have a script. I need a native Portuguese voice artist to record my scirpt. Please bid only native Portuguese. Thanks and happy bid!!

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Maryland, United States

ID dự án: #32713200