Đã Đóng

Voice-over in Zarma language

We need voice-over in Zarma language the text for mobile operator. The texts are in attachments, please check and give me feedback. Firstly we need sample of voice of announcer to confirm it with mobile operator then we can start recording the prompts.

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Âm nhạc, Thiết kế Âm thanh

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chisinau, Moldova, Republic of

ID dự án: #32672796

3 freelancer chào giá trung bình$199 cho công việc này

(62 Nhận xét)
6.6
(12 Nhận xét)
5.3
(1 Nhận xét)
1.0