Đã hoàn thành

Voiceover artist - Spanish

Voiceover artist

Spanish voiceover artist required.

Professional native speaker for the language: Spanish required to voiceover an animated project which has already been completed in English.

The script is 600 words and will be provided in Spanish.

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Âm nhạc, Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha

Về khách hàng:
( 6 nhận xét ) Ipswich, United Kingdom

ID dự án: #34320777

Được trao cho:

(44 Đánh Giá)
6.7
(11 Đánh Giá)
5.5

12 freelancer chào giá trung bình$61 cho công việc này

(1297 Nhận xét)
9.0
(288 Nhận xét)
7.7
(75 Nhận xét)
7.3
(113 Nhận xét)
7.5
(105 Nhận xét)
7.2
(121 Nhận xét)
6.7
(152 Nhận xét)
6.6
(101 Nhận xét)
6.5
(53 Nhận xét)
5.9
(12 Nhận xét)
3.6