Đã hoàn thành

issue with my freepbx

Được trao cho:

$30 USD trong 1 ngày
(34 Đánh Giá)
5.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $29 cho công việc này

kingAsterisk

hello, please give us your server detail. so, we can do that. we have 8 year experince with freepbx, elastix, Trixbox. we already modified report & gui as per customer requirement. sky pe ID : kingasterisk (uk) Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(34 Nhận xét)
6.1
FranMercedesG

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.8
$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0