Đã Đóng

Need iphone voip application

Hi i need some modification in phone voip app

open source [url removed, login to view]

i need to change name and logo

preconfigured server ip

and change login systeme make simple thats all

please mp

regard

Kỹ năng: VoIP

Xem thêm: voip iphone source, voip, voip server, systeme, pjsip, mp, iphone logo, modification iphone, voip|, iphone login, pjsip simple, voip open source, simple voip pjsip, simple login iphone, application logo, source iphone simple app, voip open source server, voip pjsip iphone, app change iphone, login iphone app, iphone simple login application, simple iphone login, pjsip iphone open source, iphone modification, application android iphone connect server

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Colombes, France

Mã Dự Án: #1665700

1 freelancer đang chào giá trung bình €150 cho công việc này

scinova

Hi, please check pm, thanks.

€150 EUR trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
3.5