Đã hoàn thành

Set up my Cisco CP-7821-3PCC IP phone with hosted VOIP

I just bought a Cisco CP-7821-3PCC IP phone. It has the 3rd party call control firmware. I need help setting it up to use our hosted VOIP service (which runs on Asterisk).

Ideally this would happen over Skype with desktop sharing.

Kĩ năng: Asterisk PBX, Cisco, VoIP

Xem nhiều hơn: cisco 7841 admin settings, cisco ip phone 7841 manual, cisco 7821, cisco 7821 admin password, cisco 7841, cisco phone manual, cisco ip phone manual, cisco ip phone 7800 series, free xml cisco ip phone services, cisco ip phone voip business telefone, cisco ip phone 7940 series, cod project mobile dialer ip phone voip, cisco ip phone trixbox, cisco ip phone linux, cisco ip phone configuration asterisk

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Lancaster, United Kingdom

ID dự án: #16982974

Được trao cho:

£20 GBP trong 1 ngày
(47 Đánh Giá)
5.3

2 freelancer đang chào giá trung bình £19 cho công việc này

FranMercedesG

A proposal has not yet been provided

£18 GBP trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
4.1