Đã Trao

500 votes - fb - 4 hours - BestESolutionsBD

500 votes - fb - 4 hours - BestESolutionsBD

Kỹ năng: Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: 500 votes, 500 votes hours facebook, 2000 votes hours, facebook votes hours, bestesolutionsbd, program votes hours, xtremetop100 votes counted hours, transcribe hours audio, transcribe hours dictation

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) sao paulo, Brazil

Mã Dự Án: #4541913

1 freelancer đang chào giá trung bình $5 cho công việc này

BestESolutionsBD

Hired by the Employer

$5 USD / giờ
(203 Đánh Giá)
7.0