Đã Hủy

VPN System

Hi I'm looking for a programmer that can help me setup my VPN system. I have VPS servers and dedicated server available as I'm running my VPN business. I would like to have another system that is reliable and user friendly.

Kỹ năng: PHP, Quản trị hệ thống, Windows Server

Xem thêm: vpn, vpn running, iconnectvpn, looking vps, workflow management system small business, vpn system, access linux file system vpn, server vpn, accounting system small business, system laundry business, dedicated server vpn, running vpn, setup vps dedicated server, setup dedicated server vps, inventory system laundry business, setup vpn dedicated, setup vps vpn server, vps vpn server, vpn server setup, vpn vps, vps vpn setup, setup vpn server vps, server vpn vps, help vps setup, dedicated vpn server

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Baoding, China

Mã Dự Án: #1680028

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

TheAce

Hired by the Employer

$250 USD trong 7 ngày
(134 Đánh Giá)
7.0