Đã Hủy

Vtiger Is Running Slow

I have a new server and vtiger is running very slow, can someone help getting running fast again?

It was ok when i was on my old server

Kĩ năng: vTiger

Xem nhiều hơn: vtiger slow, slow vtiger, vtiger running slow, vtiger, slow server, vtiger slow server, vtiger server, vtiger server slow, migrate vtiger database server, vtiger migrate server, install vtiger web server, vtiger incoming server, configuration vtiger sql server, vtiger move server, vtiger help, move vtiger different server, vtiger incoming server setting, vtiger mail server, money running server

Về Bên Thuê:
( 79 nhận xét ) Shrewsbury, United Kingdom

ID dự án: #1608335

3 freelancer đang chào giá trung bình $417 cho công việc này

vtigerdevel

Hi, vtiger expert here. Please check PMB for details. Thanks

$400 USD trong 10 ngày
(28 Nhận xét)
5.5
PHPFreelancerSL

Hi Sir, I'm expert in PHP and [url removed, login to view] check my PMB.

$600 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
4.0
alezyy

High Expertise in Vtiger, PHP and Linux

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0