Đã Hủy

Want to modify Xfilesharing mods and template

Hi,

I want to modify XFileSharing template and mods. (small modify, not writing some thing too much)

- allow user choose number files to display per page and referral they want.

- Add 1-2 payment gateway.

...

We will discuss more in messenger.

Kỹ năng: Perl

Xem thêm: writing template, thing 1 template, xfilesharing template, want referral, xfilesharing add payment, xfilesharing mods, payment page template, payment gateway xfilesharing, xfilesharing payment gateway, add payment xfilesharing, add payment gateway xfilesharing, xfilesharing modify, referral payment gateway, files modify, payment gateway template, template xfilesharing, template payment gateway, add login page sharepoint helpdesk template, messenger template, want add question page joomlaquiz, number template, modify files, add faq page website, add admin page website, add blank page joomla

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

Mã Dự Án: #1732954

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

gangabass

Hired by the Employer

$200 USD trong 5 ngày
(164 Đánh Giá)
6.1