Đang Thực Hiện

Web Automation Project for hsCodes

As describes in the document.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, Excel, MySQL, Màn hình Windows

Xem thêm: automation project , project wedding web page, database project via web

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Toronto, Canada

Mã Dự Án: #1672818

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

hsCodes

Hired by the Employer

$250 USD trong 5 ngày
(18 Đánh Giá)
4.7