Đã Hủy

Web Automation Project 2

Project as described in Document Attached.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, Xử lí dữ liệu, SQL, Web Scraping

Xem thêm: automation project , project automation, project blood web client, project restyling web site, project wedding web page, database project via web

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Toronto, Canada

Mã Dự Án: #1672784

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

ehsankayani

Hired by the Employer

$1500 USD trong 25 ngày
(117 Đánh Giá)
7.1