Đã Trao

Web based bulk mailing solution

We require a web based bulk mailing solution with complete reseller based features. We prefer [url removed, login to view] based development. Also need consultation for achieving great inbox deliveries using the system.

Kỹ năng: Marketing liên kết, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Interspire, Leads

Xem thêm: web development solution, web based development, solution n, bulk mailing solution, complete solution, web based solution, solution, need mailing, bulk mailing, net bulk, web development using net, inbox mailing, inbox bulk, mailing development, web based system, web based asp, bulk mailing inbox, bulk mailing asp net , mailing system, need consultation, flash based web builder, joomla based web page, net solution

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1711923

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

irishdruid

Hired by the Employer

$250 USD trong 30 ngày
(49 Đánh Giá)
5.9