Đã Đóng

Web charts

I am looking for an asp.net programmer who can develop a web chart with or without 3rd-party tools…I want a sophisticate web chart…

PLEASE ONLY REACT WHEN YOU CAN NOT SHOW ME A WORKING SAMPLE ONLINE!

Kỹ năng:

Xem thêm: web working online, web programmer tools, web programmer online, online programmer net, online chart tools, online charts, online chart, chart online, programmer web, web net, web chart, web asp, web programmer looking, net web chart, develop online web, chart net, asp net sample, charts web, net chart, sample web, web tools, charts net, web online, stephenhol, working tools

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) amsterdam, Netherlands

Mã Dự Án: #36501

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

YuryP

Please check PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
5.0