Đang Thực Hiện

web design

Hourly work for support to my websites

Kỹ năng: Payroll, PDF, PHP, Quản lí dự án, PSD to HTML

Xem thêm: 247 support, shirt design web, box design web, freelancer design web catholic

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) mumbai, India

Mã Dự Án: #4548416

Đã trao cho:

dattasathe

Hired by the Employer

$5 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
0.0