Đã Trao

Web Developing

web developing make Web Feedback System,User loginSystem, Ecomarce System. Web address [url removed, login to view]

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: web developing system, make web, web address, developing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1724160

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

vietcodepro

Hired by the Employer

$500 USD trong 90 ngày
(324 Đánh Giá)
7.8