Đã đóng

Hey I want to change my hosting.

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $47 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$11 - $30 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Where can we find & buy the fastest web hosting with 100% up time! I want to hire you to find me that website and to transfer my web hosting from shity [url removed, login to view] to something better.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online