Tôi cần hướng dẫn để kết nối Facebook Page vào Mailchimp và Website, Youtube, Instagram

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi đã có Facebook Page, Website, Mailchimp. Tôi cần kết nối Facebook Page vào Mailchimp và Website, Youtube, Instagram với nhau để chào bán hàng và marketing

Web Hosting Quản lý website

ID dự án: #37315300

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$390 cho công việc này

izhanali77

Hello, I understand that you need connect to Facebook Page to Mailchimp and Website, Youtube, Instagram together, and trust me, I am a perfect fit for this job with my extensive experience of 6+ years as a Full Stack Thêm

$250 CAD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
bapitikader

Hi, I am Social Media Marketing expert. Especially I have more experience on Tiktok/ Linkedin / Facebook/Twitter /Instagram / YouTube/ Google & Facebook review Marketing. I can give you real and active like/followers Thêm

$250 CAD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phucanhtmit

I can work for you, hope you approved, and after we will disclude about what you needing, and i will complete your job.

$250 CAD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0