Đã Đóng

Need to setup Radio station with help of shoutcast on the server

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1112/giờ cho công việc này

₹1390 INR / giờ
(1 Nhận xét)
0.8
mohamedtl4s

hello ,, i can help you with your request i already setup it before in linux server...................

₹833 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0