Đã Đóng

ON STARTUP SETTINGS IN A TAB

I NEED A PERSON WHO CAN WRITE PROGRAM FOR A TAB, IN WHICH THE TAB ON STARTUP THE DEVICE SHOULD DIRECTLY OPEN THE BROWSER, THE SECOND THING THE TAB SHOULD AUTOMATICALY TURN ON AT 6AM AND TURN OFF AT 11PM

Kĩ năng: Web Hosting, Kiến trúc phần mềm, Quản lý website, Kĩ thuật, Quản lí dự án

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hyderabad, India

ID dự án: #33660012

2 freelancer chào giá trung bình₹7385 cho công việc này

(7 Nhận xét)
3.6
sanjayahlawat1

Hello, I can do this project, I have 6+ years experience in Web Development. Expert in:: UI/UX Design & Development/ Responsive Web Design (RWD)/ .net /PHP / Laravel / Codeigniter / MySQL/ WordPress/ Shopify / Boots Thêm

₹7000 INR trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.2