Đã Đóng

Trading Master

I need trading experience chineese guy for iq option to trade on daily basis and generate profit

Kĩ năng: Web Hosting, Thử nghiệm trang web, Quản lý website, Kiểm tra phần mềm, Kĩ thuật

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #32658164

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹250 cho công việc này

syukviera

Hi Sir/ Madam, I have read and understanding your kind of problems. Don't worry sir/ madam, i could help ease your problem with my skills and knowledge. Please do not hesitate to chat me . Hope to hear from yours. Th Thêm

₹250 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0