Đã Trao

Web Project Jun 21 2012 22:24:50

Project is attached. (the deadline is 27 June 23:59).

Please feel free to ask anything if you need.

Regards

Kỹ năng: HTML, Javascript, PHP

Xem thêm: web anything, june 2012, geek project web mysql, web banners need contract, project web, net project web touring

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rome, Italy

Mã Dự Án: #1710846

1 freelancer đang chào giá trung bình €150 cho công việc này

phpMaestro

Hired by the Employer

€150 EUR trong 5 ngày
(282 Đánh Giá)
9.6