Đang Thực Hiện

Online buyer needed asap

Dear GAF-ers,

I need someone to buy from me a certain [cheap] product from the Internet. I'll pay you through GAF's escrow service. Clear, clean and fast business which won't take more than 15-20 minutes.

Thank you,

Respiro

Kĩ năng: Dịch vụ audio, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị qua Internet, Quản lí dự án, Nghiên cứu

Xem nhiều hơn: services escrow, pay online escrow, online web business, online cheap business, online and internet business, i buyer, escrow online services, escrow online service, escrow cheap online, escrow buyer, cheap web service, cheap services, cheap online services, cheap online service, cheap online escrow services, cheap buy, buy services online, buy cheap online, buy cheap, buy business online, business services online, business from online, service online, web escrow service, online escrow service

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Cluj-Napoca, Romania

ID dự án: #98641

Được trao cho:

ynzethai

Please see PMB for details.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

tlchung

Bid on Project: Online buyer needed asap Urgen

$50 USD trong 0 ngày
(6 Nhận xét)
4.2
Rautella

kindly provide me more details. what is the project?

$30 USD trong 0 ngày
(6 Nhận xét)
3.3
bharat1010

Whats the deal man??

$80 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
2.7
ChrisDTA

Please tell me what you want to pay as thirty dollars seems too much for this job. Best regards Chris Needs (Mr)

$30 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
Creater3d

Dear Sir, Plz kindly provide details about more project we can do it easily. Thanks Kind Regards Sahil & Team.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0