Đã Hủy

bring sales

I have an ebook for sale, which I need you to promote and bring sales for.

After you generate the sales then I will pay you, if you do not generate sales, I won't pay. It is as simple as that.

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Nghiên cứu

Xem thêm: SALES market, c and n sales, web sales, sales`, sales web, sales ebook, IT Sales, Generate sales , ebook sales, market sales, market sale, ebook market, generate ebook sales, generate sales ebook, generate sale, sales research, simple market, sales generate, bring, simple promote, sale sales, promote ebook sales, research sales, simple sale, sales web promotion

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) North Sydney, Australia

Mã Dự Án: #56523

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lovot23

HI. I have the same questions as the previous bidder.

$30 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
2.9
freeon

Hi, The above bid is [url removed, login to view] is my commission per sale and the cost of promotion is to be borne by [url removed, login to view] is the ebook about?Thx.

$30 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0