Đã Trao

Web Research and Data Entry

research websites and transfer information into excel. more details will be provided later.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: excel transfer data, web research excel, excel research data, excel web research, research excel entry, research data excel, research websites, excel data research

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1638879

1 freelancer đang chào giá trung bình $5 cho công việc này

zhanly

Hired by the Employer

$5 USD / giờ
(56 Đánh Giá)
7.5