Đang Thực Hiện

need scrape of all college, university , computer schools WORLDWIDE ( except NOT USA)

need scrape of all schools for 18+ ( college, university , and computer schools , and/or trade WORLDWIDE ( except NOT USA)

If only have college and university it is fine ! ( give me price etc... )

-need .csv and .xls format ( if you only have .xls its fine i can convert lol)

good luck!

Kỹ năng: Khai thác dữ liệu, Web Scraping

Xem thêm: all trade, schools, college, c university, university usa, convert csv xls, write usa, need trade, csv usa data, csv convert xls, computer write, csv data mining, data mining csv, college university automation system, worldwide data, college university prospectus design, xls format, school college university, college university joomla, convert xls csv, govt college university faisalabad, college data, college university crests, convert data xls, write csv

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) turks, United States

Mã Dự Án: #1718979

Đã trao cho:

ranawaqarlx

Hello sir I'm perfect person for your work please award me, Thank you

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

DataINfotech2012

Please check PMB for details. Thank you

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
adrish12

Hello! I will be able to do this project for you. I have few list ready in hand.Some more changes i will do in that. I will take one day. I need milestone 5%

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0