Đã hoàn thành

Webscraping & Database for Kris Only!

Được trao cho:

cr4y

Hi, we're ready to work. Best regards, Kris

$100 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
3.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $1381 cho công việc này

onlyshipar

I am confident to do your work.

$47 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AT10mq7XW

Pls check PMB.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cycchow

I am Professional in handling the webscraping, 90% of my project is working on this. Please pm.

$5128 USD trong 180 ngày
(0 Nhận xét)
0.0