Đang Thực Hiện

find leads for me

Please scrap 8000 plus leads as we discussed in few days.

Kỹ năng: BPO, Trợ lí trực tuyến, Web Scraping, Tìm kiếm web

Xem thêm: virtual leads, leads for, lingjun, 8000, leads please, web leads, leads homeowners days late, discussed please proceed, web scrap, scrap

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) shenzhen, China

Mã Dự Án: #1071180

Đã trao cho:

inzaghi2006

I'm here, please award

$70 USD trong 3 ngày
(50 Đánh Giá)
6.0