Đang Thực Hiện

Web Scrape - Twitter Backgrounds

We are looking for someone to scrape 250 Twitter backgrounds from the internet. Backgrounds must not have watermarked logos from other brands.

250 Twitter background delivered in a zip archive.

Kỹ năng: Web Scraping, Tìm kiếm web

Xem thêm: twitter search, twitter archive, web search brands, backgrounds web, logos brands, twitter logos, 250 logos, search logos, web archive, zip archive, backgrounds twitter, search twitter, background twitter, twitter background, web grafic background, online zip archive script, web design background resize, twitter backgrounds, twitter integration web, brands logos, web logos

Về Bên Thuê:
( 559 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1655298

Đã trao cho:

ViraCute

hi sir, I'm ready to work ASAP

$30 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
3.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

dataexpobd

Super easy job. Please check PMB for details

$35 USD trong 1 ngày
(33 Đánh Giá)
5.0
uniquexpert

HELLO SIR; READY TO FILED IN CONTACT ME RIGHT AWAY.

$50 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
2.6
owncoder

Plz check PM

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.0