Đang Thực Hiện

Web Scrape - Twitter Backgrounds

We are looking for someone to scrape 250 Twitter backgrounds from the internet. Backgrounds must not have watermarked logos from other brands.

250 Twitter background delivered in a zip archive.

Kỹ năng: Web Scraping, Tìm kiếm web

Xem thêm: scraping the internet, twitter search, twitter archive, scraping twitter, scrape web, web search brands, scraping logos, scrape scraping, backgrounds web, logos brands, twitter logos, scrape twitter background, 250 logos, search logos, twitter scraping, web archive, scrape twitter, zip archive, backgrounds twitter, search twitter, scrape internet, scrape search, background twitter, twitter background, web grafic background

Về Bên Thuê:
( 564 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1655298

Đã trao cho:

ViraCute

hi sir, I'm ready to work ASAP

$30 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
3.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

dataexpobd

Super easy job. Please check PMB for details

$35 USD trong 1 ngày
(33 Đánh Giá)
5.0
uniquexpert

HELLO SIR; READY TO FILED IN CONTACT ME RIGHT AWAY.

$50 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
2.6
owncoder

Plz check PM

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.0