Đang Thực Hiện

Add text to imaged

Add some text images. Text will be provided in a spreadsheet and images as a zip file

Kỹ năng: Web Scraping

Xem thêm: add text, add spreadsheet, text spreadsheet, add images, dirtyharrysa, 2011 text, php add text images, images text, add text images uploaded, spreadsheet add, upload add text images, add text images resize, images add, add text images, use add text images

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1060470

Đã trao cho:

mantislin

Hi Peter, this is kimi, thanks

$30 USD trong 1 ngày
(91 Đánh Giá)
6.5

11 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

aoefmpes

pl check PM

$50 USD trong 2 ngày
(47 Đánh Giá)
5.5
Kamalkishover

WE can do perfectly, thanks

$30 USD trong 1 ngày
(43 Đánh Giá)
4.9
ineedWorkJob

sir plz check pm !

$30 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
4.9
northwolves

Easy project for me,see PMB please.

$30 USD trong 0 ngày
(19 Đánh Giá)
4.5
BDspeed

**PLS CHECK PMB*

$30 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
4.4
RajHeartbeat

Hello sir, I'm ready to start. I will work until you get 101% satisfaction. Please refer to the PMB for further details..!

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
4.4
mimirabb

I am ready to start work. PM sent...

$33 USD trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
4.0
Imranatmoon

check pmb thanks

$30 USD trong 1 ngày
(20 Đánh Giá)
3.9
easycoders

Looking for longterm relationship.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
watermelon1

ready to start here

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0