Đã hoàn thành

Add text to imaged

Được trao cho:

mantislin

Hi Peter, this is kimi, thanks

$30 USD trong 1 ngày
(91 Đánh Giá)
6.5

11 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

aoefmpes

pl check PM

$50 USD trong 2 ngày
(47 Nhận xét)
5.5
Kamalkishover

WE can do perfectly, thanks

$30 USD trong 1 ngày
(43 Nhận xét)
4.9
ineedWorkJob

sir plz check pm !

$30 USD trong 0 ngày
(12 Nhận xét)
4.9
northwolves

Easy project for me,see PMB please.

$30 USD trong 0 ngày
(19 Nhận xét)
4.5
BDspeed

**PLS CHECK PMB*

$30 USD trong 1 ngày
(19 Nhận xét)
4.4
RajHeartbeat

Hello sir, I'm ready to start. I will work until you get 101% satisfaction. Please refer to the PMB for further details..!

$30 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
4.4
mimirabb

I am ready to start work. PM sent...

$33 USD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
4.0
Imranatmoon

check pmb thanks

$30 USD trong 1 ngày
(20 Nhận xét)
3.9
easycoders

Looking for longterm relationship.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
watermelon1

ready to start here

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0