Đã Đóng

CL Banned Words

I need the database of words/character arrangements banned by CL when a user creates an ad.

Kỹ năng: Web Scraping

Xem thêm: banned words, banned, web character, words ad, user codeigniter network, good words character description, words character story, oscommerce banned google, site banned google, banned web domains, enter bots room banned

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1081687

1 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

jkumarsanson

*******Please see PMB**********

$400 USD trong 5 ngày
(4 Đánh Giá)
1.9