Đã hoàn thành

SM Data Capture (2)

I need a macro that reads a text file sequentially and fill a framed form in a website (only one input box). Input the records individually, fill the input box in the website, click on a search icon, capture the data received and transfer it to an Excel File. Loop the text file until finish the last record.

Kĩ năng: Web Scraping

Xem nhiều hơn: data fill , capture, capture fill, capture c, text file scraping, input data excel website, scraping web data excel, excel record macro, excel transfer data, web capture, fill data excel, data form excel macro, scraping data web, website data capture box, website capture, fill data website, website data transfer, web form fill excel, macro search text excel, text input capture, capture data web excel, web scraping macro, scraping macro, fill web form file, click macro

Về Bên Thuê:
( 83 nhận xét ) Guaynabo, Puerto Rico

ID dự án: #1044184

Được trao cho:

inzaghi2006

Hi, As discussed

$80 USD trong 1 ngày
(46 Đánh Giá)
5.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

tonykim100

Hello sir! Please check PMB.

$100 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.1