Đã Đóng

Data scraping -- 2

I want to scrape products data from amazon. Bid if you can start right now.

Kĩ năng: Web Scraping, Python, Selenium, Scrapy

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Khatima, India

ID dự án: #32748883