Đang Thực Hiện

Data verification project for GreggFletcher.

Data verification project for GreggFletcher.

Kỹ năng: Web Scraping

Xem thêm: data verification project, verification, julianclayton, project data verification, greggfletcher, data verification, image verification data entry, project read data, project term data

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Richmond, United States

Mã Dự Án: #1006265

Đã trao cho:

greggfletcher

Hello.

$125 USD trong 5 ngày
(50 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

simplicityq88

If he doesn't appear and you need it urgent I can help!

$30 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
3.3