Đang Thực Hiện

U.S. Forex List

3 freelancer đang chào giá trung bình $135 cho công việc này

ahsenazeez

please see pm

$115 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1
piante

I can get the job done within the stipulated time if given this opportunity

$150 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shazzad01

please check my pm.

$140 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0