Đã Đóng

Find Descriptions of Website (Intl)

I am having more then 3000 short web sites URL and like to collect set for the website for [url removed, login to view] an easy job but be care full

short URL == Full actual URL

To qualify this project 1st please check URL [url removed, login to view] and let me know the actual URL, so that we can assign your project with the list of short [url removed, login to view] a genuine project therefore make sure that you are bidding with the proper bid

Kỹ năng: Tìm kiếm web

Xem thêm: find descriptions website intl, genuine job search, check url website, care 1st, job search care, short url, job short descriptions, please check url, job descriptions, website project example, website collect, short url list, descriptions website, collect website, find url, short url sites, set bidding website, make job bidding website, set website bidding, collect url website, website find roomate, list job sites url, website bid example, website error find, url descriptions

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) mumbai, India

Mã Dự Án: #1645658

1 freelancer đang chào giá trung bình £50 cho công việc này

zadarbar

please check private msg i sent u

£50 GBP trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0