Đã Đóng

Find Descriptions of Website (Intl)

I am having more then 3000 short web sites URL and like to collect set for the website for [url removed, login to view] an easy job but be care full

short URL == Full actual URL

To qualify this project 1st please check URL [url removed, login to view] and let me know the actual URL, so that we can assign your project with the list of short [url removed, login to view] a genuine project therefore make sure that you are bidding with the proper bid

Kĩ năng: Tìm kiếm web

Xem nhiều hơn: find descriptions website intl, genuine job search, find set, check url website, care 1st, job search care, short url, job short descriptions, please check url, job descriptions, url short url, website project example, website collect, short url list, descriptions website, collect website, find url, short url sites, set bidding website, make job bidding website, set website bidding, collect url website, website can find roomate, list job sites url, hire someone write creative website descriptions

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) mumbai, India

ID dự án: #1645658

1 freelancer đang chào giá trung bình £50 cho công việc này

zadarbar

please check private msg i sent u

£50 GBP trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0