Đã Hủy

Project for Jannantsikdar

2 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

john1neo

Hi, I am interested to your job.I am fully expert in Data entry,web research, Lead Generation, extracting email, data mining, Google, Bing, Yahoo, MS Office (Full), Google Docs, Google Document, Google Spreadsheet, Adw Thêm

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0