Project search ảnh by ảnh

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Làm module search ảnh, dùng ảnh để tìm kiếm anh giống google search image

Tìm kiếm web

ID dự án: #26609302

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $2250 cho công việc này

buitoanphong1

chăm chỉ tìm kiếm toàn thời gian có thể, tìm kiếm được nhiều nhất tập trung chỉ một công việc này,

$2250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0