Đã Đóng

Project search ảnh by ảnh

Làm module search ảnh, dùng ảnh để tìm kiếm anh giống google search image

Kĩ năng: Tìm kiếm web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #26609302

1 freelancer đang chào giá trung bình $2250 cho công việc này

buitoanphong1

chăm chỉ tìm kiếm toàn thời gian có thể, tìm kiếm được nhiều nhất tập trung chỉ một công việc này,

$2250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0