Đang Thực Hiện

Research of Agencies

Find agencies and record info on spreadsheet.

Kỹ năng: Tìm kiếm web

Xem thêm: agencies, research spreadsheet, fun research spreadsheet, recruitment agencies spreadsheet, spreadsheet betting record, list research agencies khi

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) Croydon, United Kingdom

Mã Dự Án: #1079665

Đã trao cho:

rizza80

Hi Saif, Thank you for this.

$150 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $71 cho công việc này

Dhruvika111

Dear FreelancerGB, Please check your PM For Professional Quote and details. Thanks Dhruvika

$34 USD trong 1 ngày
(98 Đánh Giá)
6.5
Kamalkishover

Can you pls provide me complete detail, Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(33 Đánh Giá)
4.9