Đã hoàn thành

126975 ttransaksi

hello pls bid usd55 and i transfer into escrow asap the money

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, An ninh Web

Xem nhiều hơn: security escrow

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) bp, Malaysia

ID dự án: #1873143

Được trao cho:

IndoFreelancer

As discussed.

$60 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0