Đã Đóng

Exploit Site. Access on BD

Need to exploit site and have access on their BD. I think it is not hard for someone who knows.

I have scanned exploits and i think i found one.

If you think you can with this, i hope your answer. I will give you the site

Thank you

Kỹ năng: .NET, Adobe Flash, An ninh máy tính, An ninh Web

Xem thêm: bd, access 2012, equalizer site, answer site, need security web site, computer site, access directory store site, microsoft access web site, joomla site restricted access, restrict site access address, access site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Montevideo, Uruguay

Mã Dự Án: #1718269

1 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

GaganJattana

Give me site and confirm me that you want db(database)...??

$125 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0