Đang Thực Hiện

162349 Simple Testing Job

Hi,

This is a very small job. It wont' take more than two/hours.

I'll accept a bid in next few hours.

Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Microsoft Access, SQL, An ninh Web

Xem nhiều hơn: security job, job security, job it, job testing, small job, security testing, it testing, web testing job, simple testing job, web security testing, bid small job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Homagama, Sri Lanka

ID dự án: #1908539