Đã hoàn thành

I need to Move a Magento Store From One Server To another

I need to Move a Site From One Server to Another. Starting Server Is Crashed Apache will not Run php (long story but apache got messed up)

The New Server is Running Nginx

So i need to Move My Magento Install From Apache Server to Nginx Server

This is Urgent Project.

Kỹ năng: An ninh máy tính, Kĩ thuật, Kiến trúc phần mềm, An ninh Web, Quản lý website

Xem thêm: urgent magento, magento nginx, magento install, apache to nginx, Apache server , nginx install php, urgent story, move apache nginx, magento install php, move magento magento, magento urgent, nginx php magento, magento nginx php, install magento apache server, magento move site, magento nginx apache, security apache nginx, nginx apache, move store magento, apache nginx magento, magento store apache, move magento server localhost, nginx install magento, magento apache, move magento localhost server

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Atchison, United States

Mã Dự Án: #4550594

Đã trao cho:

maasoft

Ready to start right away.

$58 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

KatrinaQ

freelance professional.

$68 USD trong 1 ngày
(202 Đánh Giá)
6.6