Đã Đóng

NEED USA AND EURO VCC

I need 2 VCC.

I will pay 50 $ for both: one has to be USA and one has to be Euro.

I will need to check balance of the virtual credit cards.

This project is urgent, please bid only if you will provide them quickly.

Thanks

Kỹ năng: PayPal API, Payroll, SEO, An ninh Web, webMethods

Xem thêm: euro vcc, vcc usa, need euro vcc, web seo usa, vcc, vcc balance, vcc euro, seo project usa, virtual usa, euro 2012, usa vcc, need usa, vcc project, urgent vcc need, vcc seo, virtual credit, project vcc, urgent project photoshop, create urgent project getafreelancer, need vcc, vcc cards, usa need projects, urgent project completion, virtual credit cards

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) london, United Kingdom

Mã Dự Án: #1697079

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

devduttc22

Hi i can provide u the vcc

$60 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
3.3