Đã đóng

Maintain and update IONIC app for iOS & Android

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €8 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€2 - €6 EUR / hour
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I want to update and maintain the following apps.

iOS : [url removed, login to view]

Android : [url removed, login to view]

Looking for long term collaboration with an expert that I can rely on. For more details PM.

For more info about ForexAnalytix visit our website : [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online