Đã đóng

Word Press Site

Dự án này vừa được trao cho webarox với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hello we need to add our word press theme we have to go daddy our host. then make some small changes and add content.

We have this pet sitting theme [url removed, login to view]

We want it to look like this [url removed, login to view]

we are a staffing company.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online