Đã Hủy

SAP SOAP Web Service intgration in .Net Windows Application

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7000 cho công việc này

sahumk2000

Hi Greetings of the Day, I am interested in this task, I am full time freelancer carrying 15 yrs of experience in Web and Windows development and Mobile development using ASP.Net, C#, SQL server, Xamarin, WebAPI, VB6 Thêm

₹7000 INR trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
3.0